Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 27 -
doet van Borsclen vatten, naar Vlaanderen voe-
ren , en uitstrooijen, dat de dood hem wacht.
Om haren gemaal te redden, stond Jacoba nu
ook den titel van Gravin af; het overschot van
haar ongelukkige leven sleet zij, als Houtveste-
rin over Holland, op hét kasteel te Teilingen bij
Leiden. Van Borsclen was van zijn stadhouder-
schap ontzet en nam dUs dit ambt voor haar waar.
Jacoba overleed in den jare 1436, het 36ste haars
ouderdoms. (*J)
XIV» Filips van Bourgondië. Geldersche
onlusten. Karei de stoute,
Filips van Bourgondië was thans Heer over de
meeste NederlandschQ gewesten, daar ook Bra-
band, na. den dood van zijnen neef Jan den IV,
aan hem verviel, zijnde hetzelve, ten gevolge der
tijden, weder afzonderlijk bestuurd geworden.
Luxemburg werd, door de laatste Hertogin, Eli-^
zabethf in 1443, tegen betaling eens jaargelds van
8000 gld., ook aan hem afgestaan. Namen er-,
kende hem ook in 1421 voor heer, en Utrecht,
aan wiens Bisschop Overijssel en Groningen toen
ook
(*) Onder haar bestuur viel, in den jare 1421, eene
groote overstrooming voor, waarbij Dordrecht van Hol-
land's vasten wal werd afgescheurd, en 72 dorpen ver-
dronken. Ook werd te Haarlem, door Laurens Koster,
de boekdrukkunst, en te' JJiervliet, door IFUlem Bcw
kclsz, het haringkaken uitgevonrieii.