Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 26 -
deugd getroffen zouden zijn geweest, werd het ver-
schrilckelijke vonnis aan hem voltrokken. Weinig
tijds hierna, sloeg Jacoba, aan de spits van een
Hoeksch leger, de Kabbeljaauwschen tweemalen,
digt bij Alplien; doch zij bezoedelde hare over-
winning, door alle gevangenen om het leven te
doen brengen.
Glocester vergat intusschen de beloofde hulp-
benden te zenden, en stierf kort daarop in Enge-
land. Jacoba's vrienden werden, uit hoofde van
hare wreedheid, ook eenigzins op haar gebeten: na
den slag bij Alphen ontvingen dezelve, zoo wel
te water als te land, aanhoudend de nederlaag. De
fiere Jacoba was dus eindelijk, in 1428, ge-
noodzaakt , om de regering aan Filips af te staan ,
behoudende alleen den titel van Gravin en een
genoegzaam jaargeld; tevens moest zij beloven, .
buiten bewilliging der Staten (*) en van Filips,
geen ander huwelijk aan te gaan.
In haar ongeluk vond de Gravin bij niemand
hulp dan bij Frank van Borselen, stadhouder
voor Filips over Holland en Zeeland, die haar
somtijds met goeden raad en geld ondersteunde :
de vurige vrouw vat weidra liefde voor hem op,
die ook geenszijis onbeantwoord bleef, en zij hu-
wen in het geheim. Filips, zulks vernemende,
doet
(*) Alzoo noemde men eene vergadering der voor-
uaamste ingezetenen, welke door de opperheeren in het
waken der wetten enz. moest worden geraadpleegd.