Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— as —
Beijeren, in 1495 overleden; zijnde hij, zoo
men zegt» door zijnen boezemvriend Jan van
Vliet vergiftigd. Bij zijnen uitersten wil, liet hij
zijne regcen aan zijnen neef Fil'ips^ Hertog van
Bourgondië en Graaf van Vlaanderen over, die
ook terstond, onder den titel van Ruwaard, het
bewind aanvaardde» Jacoba was thans, met ha-
ren gemaal, uit Engeland teruggekomen , om zich
in Henegouwen te doen inhuldigen, toen Gloces-
ter ^ door de bedreiging van een tweegevecht met
FiUps te moeten houden, verschrikt, weldra we-
der naar Engeland terug keerde, belovende, haar
van daar hulp toe tezenden: zijne echtgenoote moest
i^ich 5 te Bergen of Rlons belegerd, overgeven ,
en werd naar Gent gevoerd, om daar in' bewaring
van Filips te blijven; doch zij ontsnapte haren
wachters in mansgewaad, en werd in Holland,
door de Hoekschen , overal met opene armen ont-
vangen.
De Hoekschen belegerden nu het slot te Schoon-
hoven, en het gelukte hun, hetzelve in te nemen;
maar, volgens hun gevoelen, had de bevelheb-
ber, Alben Beiling^ hen te lang in het beleg
opgehouden, en zij veroordeelden hem dus, bij
de bemagtiging des slots, om levend begraven te
worden : hij verzoekt eene maand uitstel van het
vonnis, om over zijne zaken te beschikken: dit
vergunde men hem , en liet hem op zijn woord
los. Beilitig hield zijn gegeven woord, keerde te-
rug, en in plaats, dat zijne vijanden over zijne
B 5 deufid