Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 24 -
..ging Staveren, de laatste stad, die de Hollanders
nog in Friesland bezaten, voor hem verloren.
De Friezen erkenden dus nu voortaan geene ande-
re oppermagt, dan die des Keizers. Willem liet,
in 1417, zijne landen aan zijne eenige dochter
Jacoba achter.
XIIL Jacoba van Ecijercn» Beiling.
Jacoba van Beijeren, in haar 17de jaar reeds
■weduwe van den Franschen Kroonprins, moest
dadelijk oorlog voeren tegen huren oom Jan van
Beijeren, die haar het geruste bezit harer landen
betwistte« Door haar tweede huwelijk met Her-
tog Jan den IV van Braband, dacht zij eenen
grooten steun tegen haren oom tc verwerven;
maar hunne geaardheden liepen te zeer uiteen,
om een goed huwelijk te kunnen vormen.
Hij, laf en traag van aard zijnde, droeg te
weinig zorg voor Jacob.a's erflanden: dit griefde
zijne jonge en vurige gemalin, zoo dat zij over
zijn gedrag, ten opzigte van haren oom Jan
van Beijeren, die zich hoe langs zoo meer in ha-
re landen vestigde, en waartegen hij geene maat-
regelen, ter verijdeling van deszelfs ontwerpen,
gebruikte, met reden gebelgd, zich, op vergun-
ning van Paus Benedictus den XIII, van haren
gemaal deed scheiden.
Hierna huwde zij, in Engeland, mtt Humphreij\
Pertoj van Glocestcr. Imusschen was Jan van
Bdr