Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 23 -
Willem de V, zoon van Margaretha van He-
negouwen , regeerde nog twee jaren na den dood
zijner moeder; doch werd toen krankzinnig, en
bleef opgesloten te Quesnoi in Henegouwen, tot
aan zijnen dood, die 30 jaren later voorviel. Zijn
broeder /llbrecht ^ die, gedurende dien tgd, het
land als Ruwaard had bestuurd, volgde hem in
1389, als Graaf op. Eerst was hij de partij der
Hoekschen toegedaan; maar zijne minnares, Aleid
van Poelgeest, haalde hem tot de Kabbeljaauw-
sehe partij over. Deze Aleid., werd naderhand,
door' toedoen van 'sGraven zoon Willem, die
Ploeksch was, in 'sHage vermoord.
Wibrecht deed ook eenen togt tegen de opge-
stane Friezen, met een leger van 180,000 man,
en onderwierp dezelve, na eenen hevigen veld-
slag, waarin hun Potestaat Juw Jmvinga sneu^
velde.
De Bisschop van Utrecht, Jan van Arkel,
maakte zijn land van Holland onafhankelijk; maar
verloor het bewind over Groningen,
Na eene 46 jarige regering, overleed Albrecht
in den jare 1404, zoo vele schulden nalatende,
dat zijne weduwe eenen stroohalm op zijne dood-
kist wierp, ten teeken, dat zij zijnen boedel
verstiet.
Willem de VI, Albreckt's zoon en opvolger»
herstelde zijnen broeder, J'«« van Beijeren, op
den Bischoppelijken zetel van Luik: daarentegen
B4 ging