Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
van de regering ten belioeve zijns broeders in
1361.
XII, Johanna van Braband, Hinvclijk van Fi-
lips Van Bourgondi'é met Margaretha yan Vlaan'
deren. Willem de V. Albrecht, Willem de VI.
Na den dood van Hertog Jan den III, in liet
jaar 1355, stond Braband onder zijne dochter Jo-
hanna, gehuwd met Wenceslaus, Hertog van
Luxemburg: zij bevestigde de voorrcgten der Bra-
banders, moest oorlog voeren tegen de Vlamin-
gen, en eenen opstand dempen der inwoners van
Leuven, meest uit wevers bestaande , die, uit
hoofde der gestrengheid, waarmede zij hen be-
handelde, grootendeels naar Engeland verhuisden,
en dus aldaar den grondslag legden van die uit-
muntende fabrijken, welke er thans bestaan.
Johanna na den dood haars mans,
(1386) nog 30 jaren over Braband, met veel wijs-
heid en beleid, en liet toen 1406 het land na aan
Margaretha , eenige dochter van Lodewijk, Graaf
van Vlaanderen, en nicht der kinderlooze Johan-
na, gehuwd met Filips van Bourgondiü, vierde
zoon des Konings van Frankrijk. Hierdoor werd
dus eene magt gevestigd, dio de Nederlanden eens
ten toppunt van welvaart zoude verheffen; want
nu reeds meester over Braband, Vlaanderen, Lim-
burg , Luxemburg, enz. zoude dat huis, en door
erfenissen en door geweld, zich den weg banen
tot het bijna eenige bezit der Nederlander..
Wil-