Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 41 —
Margaretha zocht hulp bij den Koning van
Engeland, Eduard den III, liaren zwager , en
overwon haren zoon in eenen scheepsstrijd bij Vee-
re, doch een tweede zeeslag op de rivier de Waas
geleverd, werd door haar zoodanig verloren, dat
zij, in 1354, genoodzaakt was, om een verdrag
met Willem te sluiten, waarbij Holland, Zeeland
en Friesland, aan hem werden afgestaan , maar
zij, haar leven lang, in het bezit van Henegou'
wen bleef.
De burgeroorlog tusschen de Hoekschen (aan-
hangers van Margaretha) en de Kabbeljaauwschen
(aanhangers van Willem) duurde, na het ophou-
den der oorzaak, nog 150 jaren.
Ook in Friesland ontstond een burgeroorlog,
tusschen de Schieringers, bewoners der moeras-
sige streken van Westergo en de Vetkoopers, die
de vette, koren en grasrijke streken van üostergo
bewoonden, welke insgelijks 150 jaren duurde en
met het verlies der Friesche vrijheid eindigde.
Gelderland, thans tot een Hertogdom verheven,
"Werd in 1343 ook verdeeld in twee partijen, te
weten: de Bronkhorsten en de Heeckerens; van
welke de eerstgenoemden de partij van Eduard,
jonger broeder van Reinoud den III, kozen; ter-
wijl de laatsten den wettigen Hertog aanhingen.
Eduard zegepraalde volkomen in eenen slag, bij
Tiel: Reinoud werd daarin gevangen genomen
en op het slot Nijenbeek, in een naauw hok
opgesloten: vervolgens moest hij afstand doen
B 3 van