Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— lo-
om hunne regten, tegen hunne opperheeren, te
handhaven.
Reeds in 1312 , had Hertog Jan de II van
Eraband, door de wetten van Cortenberg, den
burgers hunne voorregten verzekerd, en het land
genoot rust; doch, in Viaanderen stookten de
Franschen aanhoudend het vuur van tweedragt
aan.
XI, Margaretha van Henegouwen. Irmendige
twisten in de onderscheidene Landschappen,
Op Willem den IV, Graaf van Holland, in
1343 overleden, volgde Margaretha zijne zuster,
als Gravin over Holland, Zeeland, Vriesland, en
Henegouwen. Na zelve drie jaren geregeerd te
hebben, vertrok zij naar Beijeren, bij haren ge-
maal Keizer Lodewijk^ en stond toen het bewind
af aan haren zoon Willem, onder voorwaarde,
dat hij haar jaarlijks ao,ooo daalders zoude uitkee-
ren. De Keizer, Margaretha"'s Echtgenoot, in-
tusschen overleden zijnde, voldeed Willem niet aan
gemelde verdrag, bewerende, als zoon des Kei-
zers , nu regt op de Graafscliappen te bezitten,
en wilde de regering niet laten varen; maar deed
zich als Graaf inhuldigen. De gravin keerde te-
rug en deed alle pogingen, om het bewind te
hernemen. Nu ontstond er een oorlog tusschen
moeder en zoon: de meeste steden waren voor
den zoon; de meeste Edelen de partij der moe-
der toegedaan.
Mar.