Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19 —
X. Opstand der Vlamingen. Magt dct-
Burgers. Braband.
De Fransche Koning FJlips had, in liet begin
der 14de eeuw, een bijna willelceurig gezag in ve-
le gewesten: vooral moest Vlaanderen veel van
zijne Stedehouders verduren. De ingezetenen,
zulks moede wordende, stonden, onder aanvoe-
ring van eenen linnenwever van Brugge, P.eter
Ie Roux genoemd, tegen hunne onderdrukkers
op, en versloegen het zoo wel geoefende Fran-
sche leger, dat tegen hen opgetrokken was. Zij
maakten 8000 vergulde sporen buit, weshalve de-
ze slag, de Sporenslag genoemd werd.
Een tweede aanval der Franschen mislukte ook,
en deze werden dus geheel en al van het Vlaam-
sche grondgebied verdreven; maar de Vlamingen,
de handen nu ruim krijgende, maakten zich daar-
entegen, in 1304, van een groot deel van Hol-
land meester : doch zij werden , door de Hollan-
ders , aangevoerd door TFitte van Haamstede, in
ééne week, geheel en al van' hun grondgebied
■verdreven.
Onophoudelijke oorlogen verdeelden, tot den
jare 1343 toe, de onderscheidene gewesten: de
magt der Graven van Holland en Gelderland ver-
meerderde zoodanig, dat zij den trotschen Bis-
schoppen van Utrecht zelfs de wet voorschreven.
De burgers, hoe langer zoo magtiger Avordende,
stonden aanhoudend met de wapenen in de vuist,
B 2 om