Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- i8 -
van het gezag des Adels, de opkomst der steden
en burgerijen en de vrijverklaring der boeren, wer-
den gevolgd, door het bloeijen van den koophan-
del en der fabrijken, de invoering vanher Romein-
sclie regt en de stichting van het Hanzeeverbond. (*)
Tn Nederland vond men ook reeds schrijvers,
die de taal beschaafden, en de geschiedenis berijm-
den, zoo als: Macrlant in Vlaanderen, Melis
Stoke in Holland, en Jacob van //^/.v in Braband.
De zeden bleven echter nog woest en ruw, voor-
al in Füesland. De Godsdienst werd nog teveel
ten dekmantel der grootste ondeugden gebruikt;
zelfs de Bisschoppen wisten soms beter met het
zwaard, dan met den Bijbel, om te gaan: jagt,
oorlog , tonrnooljen , zingen en spelen waren de
tijdkortingen der Grooten. De vrouwen waren
in hooge achting: huisseliilvheid was haar heilig-
ste pligt: het spinnen Lare voornaamste bezig-
heid: zelfs de vorstinnen bemoeiden zich niet de
dagelijksche bezigheden der huishouding; ook ia
de kennis der kruiden, en in de heelkunde waren
zij zeer ver gevorderd. De pracht was ook reeds
zoo groot, dat eene Koningin van Frankrijk, in
1300, te Brugge meer dan Coo vrouwen vond,
die rijker gekleed waren, dan zij zelve.
X
(*) Een verbond, door de voornaamste koopsteden
van Europa opgerigt, om hunnen handel, tegen de stroo-
perijen der Edelen te beschermen.