Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ l? ^
te worden, op den weg naar Naarden van kant
maakte. Dit gebeurde in 1296.
In den jare 1171 regeerde in Gelderland Graaf
Reinoud, die met de dochter van Walram, Her-
tog van Limburg gehuwd was. Na den dood van
genoemden Hertog, die geene zonen naliet, werd
Reinoud het bezit van Limburg, door den Her-
tog van Braband, betwist; de oorlog viel onge-
lukkig voor eerstgenoemden uit, en Limburg werd
in 1288 , met Braband vereenigd.
Jan de I, zoon van Florus den V, stierf in
ïjoo, zonder kinderen na te laten, waardoor
Graaf Jan van Henegouwen , als ziin naaste bloed-
verwant, hem opvolgde: en Holland en Hene-
gouwen duS onder ddn hoofd kwamen.
Frankrijk had, in dezen tijd, een uitgestrekt
gezag in de Nederlanden, maakte zich zelfs mees-
ter van geheel Vlaanderen, en schreef aan het-
zelve zijne wetten voor. Gelijktijdig met de uit-
sterving van het Hollandsche huis en de onder-
werping van Vlaanderen aan Frankrijk, viel ook
het einde der kruistogten in; nadat, in 1291,
Ptolomaïs of Acre, de laatste stad, welke de
Christenen nog in Palestina bezaten, door de Sar-
racenen was ingenornen.
IX, Gevolgen der kruistogten. Schets der 'weten-
schappen en zeden in dien tijd.
De gevolgen der kruistogten waren zeer gewig-
ttis voor het welzijn van Europ».—ï)«.inakkina
' J J