Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 32 —
VIII, Otto en Reinoud van Gelderland. Florus
de V, Jan de I. Invloed van Frafikrijk,
Einde der kruistogten,
In het midden der 13de eeuw begonnen de Nedet^-
landsche Vorsten hunne geringe onderdanen uit
den vernederenden toestand te verlossen, waarin zij
zich tot dus ver hadden bevonden. In Gelderland,
gaf Graaf Oito, aan vele plaatsen als: Arnhem,
Doesburg enz., stedelijke voorregten; hij deed zich
ook als voogd over den minderjarigen Graaf van
Holland, Florus den V, verkiezen. Gemelde Flo-
rus, met zijn 18de jaar, aan de regering gekomen
'zijnde, beschermde de burgerijën, gaf voorregten
aan vele steden en verminderde de magt der Ede-
len. Vele onaangenaamheden moest hij, uit dien
hoofde, van hen verduren; maar Florus ging rus-
tig op den eens begonnen weg voort. De Ede-
len ziende, dat hij zich geenszins om hen bekom-
merde en hen in niets ontzag, verzochten hem op
eenen maaltijd te Utrecht, waar de verschillen
zouden vereffend worden. Onder voorwendsel van
eene valkenjagt te houden , lokten zij hem , na den
maaltijd, uit Utrecht, namen hem toen gevangen en
voerden hem naar het slot te Muiden; maar het
volk, dat aan den Graaf zeer verkleefd was, zulks
bemerkende, trok in groote menigte op, om hem te
bevrijden; waarop de Edelen, met name Gijsbregt van
Omstel, Herman van Woerden en Gerardv^n Vel-
zen, hem , uit vrees van door het volk overvallen,
te