Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- «5 -
Graaf Willem van Holland deed eenen zesden
kruistogt, en, onder hem, namen de Friezen de ster-
ke stad Damiate in, door middel van beweegbare
torens. (*) 2ijn zoon, Florh de IV, sneuvelde in
1234, door de jaloerschheid van den Graaf van Cler-
mont te Corbie, op een steekspel.
Braband en Vlaanderen, de twee voornaamste
Belgische gewesten , genoten in dezen tijd, onder
hunne Vorsten , waaronder Hendrik de II en III
en de Hertogin AUx uitmuntten, eenen ongestoorden
vrede.
In den jare 1218 werd Willem de II, Graaf van
Holland, tot Roomsch Koning verheven; maar, op het
punt zijnde , om te Rome de Keizerskroon te ont-
vangen, werd hij , door eenen inval der Westvrie-
zen, in den winter van 1255, naar Noord - Holland
geroepen. Deze lokten den Koning, die, zwaar
gewapend te paard zat, in de rietbosschen, waar
het ijs zwak was : hij zakt er in met zijn paard, ert
wordt, zonder genade, door de Friezen vermoord.
De voornaamste steden vap Holland, ontvingen
van hem vele privilegiën.
Margaretha, om haren boozenaard, zwarte Mar-
griet gtnotvad, was thans (1270) Gravin van Vlaan-
deren : zij moest eenen zwaren oorlog voeren tegen
hare zonen, waardoor de scheiding van Henegou-
wen en Vlaanderen, tot dus ver vereenigd, onder
verschillende hoofden veroorzaakt werd.
vul.
C) Deze eer wordt hun echter, en niet zonder eemge»
:grond, door de Haarlemmers betwist.