Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 14 -
spits eens legers, en versloeg de laatstgenoemden,
terwijl haar man de Vlamingen overwon.
Nu volgt er eene reeks van oorlogen, tusschen
de onderscheidene gewesten, waarin genoemde
Graaf Dirk een groot deel nam; maar die zoo
ongelukkig voor hem uitvielen, dat hij, in iao3 over-
leden zijnde, en geene zonen nalatende, het land
in eenen elkndigen staat, aan zijne dochter Ada
naliet.
Gemelde Ada werd, door hare staatzuchtige
moeder Akid, terwijl 's Graven lijk nog boven
aarde stond, aan Lodewijk van Loon uitgehuwelijkt'
Dit verbitterde de toen zoo magtige Edelen: zij
ontboden dus Willem, broeder des overledenen
Graafs, die in Zeeland reeds A'oor Heer erken^
was, en huldigden hem ook in Holland als Graaf«
Ada was op den Burg' te Leiden gevloden; maar
moest zich overgeven en werd gevankelijk naar En-
geland gezonden; van waar zij vervolgens terug
keerde, en, in den jare 1218', in het land van
Luik stierf. Willem werd toen, in weerwil der
pogingen van den Graaf van Loon, algemeen als
haar opvolger erkend.
De kruistogten waren, om dezen tijd, zeer onge-
lukkig, zelfs Jeruzalem werd weder verloren. Aan
het hoofd van den vijfden kruistogt, stond Boud^
vijn de IX, Graaf van Vlaanderen : hij werd in
iao4, door de misnoegde onderdanen van den
Griekschen Keizer te hunner hulpe geroepen, en
na het innemen van Konstantinopel, tot Keizer
dier stad verheven. Graaf