Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 13-
Vil, Kruistogten, Dirk de V. Dirk de \ll, j1da.
Eóudewijn de IX. Willem de I en IL Mar-
garctha van Vlaanderen,
Reeds lang was het de gev/ocnte .geweest, dat
men bedevaarten naar het graf onzes Zaligmakers
te Jeruzalem deed: vele mishandelingen ! moesten
de pelgrims van de Saraeenen (*) verduren; dit
gaf aanleiding, dat men , op eene kerkvergadering
te Clermont, besloot, om gewapenderhand het Hei-
lige Graf te verlossen. De deelhebbers aan deze
togteu droegen een kruis op hun kleed; van hier
de naam van kruisvaarten en kruisvaarders. God*
fried van Bouillon, Hertog van Braband en de
Graven van Vlaanderen en llenegouwcu stonden
aan het hoofd van den eersten kruistogt. iVa de in-
neming van Jeruzalem, in 1099, werd Godfried -i-^ii
tot koning dier stad verheven; maar stierf reeds in
1100, en werd toen door zijnen broeder ^oi/ö^gw/«
opgevolgd. Holland, wiens Graaf Dirk de V niet
ter kruisvaart toog, werd intusschen rijk en niag-
tig. Zijne vrouw , Petronella van i^aksen, stichtte
het klooster te Rijnsburg.
Dirk de VII, Graaf van Holland, voerde eenen
oorlog tegen de Vlamingen en Westvriezen. Zijne
dappere vrouw, ^leid Kleef, stelde zich aan de
spits
(*) Zoo noemde men de opvolgers van Mohammeths Gods-
dienstig leerstelsel, eene verzameling van Heidensche, Jood-
ïche en Christelijke leerbegrippen', jiaar de behoefteij der
Oostersciie volken gewijzigd.