Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— la-
ste graaf, Reimer was Brabands eerste Hertog,
en deze werden, van den jare 900 tot 1100 door vele,
vorsten van dien naara en anderen gevolgd: over
Vlaanderen regeerden vele Graven met name Eoude-
ivijn; maar wij willen die duistere en onzekere tijden
der Geschiedenis overstappen, en uljever, met korte
woorden, den toestand der zeden en verlichting sehet,
sen , oin dan aan het gewigtige tijdstip der Kruistog-
ten te beginnen.
Het gezag des Keizers, dat voorheen nog in schijn
werd geëerbiedigd, verviel, in deze eeuwen, geheel
en al: de kleine Vorsten voerden onophoudelijke
oorlogen tegen elkander: voor den Paus en enke-
le Bisschoppen had men echter nog eenig ontzag;
deze waren de bemiddelaars bij den vrede, en sloten
wapenstilstanden.
Met de kunsten en wetenschappen was het al-
lerellendigst gesteld : de geestelijken konden soms
lezen, noch schrijven: de boeren waren slaven
de burgers niet geacht: de ridder alles, die, met
de jagt, rooftogten en touniooispelen, zijnen tijd
vermoordde of zijne onderhoorigen kwelde. Hier-
bij kwamen nu nog de twisten tusschen den Keizer
en den Paus, zoodat de wereldlijke en geestelijke
opperhoofden dezer landen gedurig met elkander
over hoop lagen.
Al deze kwalen moesten door eenen grooten
schok verholpen worden, en, in dezen schok,
stonden Nederlanders aan de spits.
VII.