Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE TIJDVAK.
Van den jare 900 tot 1585.
VI. Inleiding. Allereerste Versten. Toestand
des Lands.
Tot dus ver konden de lotgevallen der Neder-
landen, min of meer, in een algemeen overdgtza-
mengevat worden. Thans, echter, voi-mt ieder ge-
west eene bijzondere Geschiedenis; eerst in de
zestiende eeuw wordt dezelve, door de herëeni-
ging aller Landschappen , weder algemeen.
Slechts de gewigtigste gebeurtenissen zullen nu
aangestipt, en dat gene, wat de vrouwelijke Sekse
aanbelangt, wat breedvoeriger geschetst worden.
De gesteldheid dezer landen was als volgt:
Braband, ook wel Neder-Lotharingen genoemd,
was een Hertogdom, welks Hertog hier te lande
den Keizer vertegenwoordigde; Vlaanderen, Hene-
gouwen-, Namen, Gelderland, Holland enz. wa-
ren erfelijke Graafschappen; Utrecht en Luik ,
Bisdommen; Vriesland stond onder zijne Potesta-
ten , die niets anders waren , dan bemiddelaars bij
geschillen, of beslissers, wanneer, in de Volksver-
gaderingen, de stemmen staakten; Overijssel, Gro.
ningen enz. waren heerlijkheden.
Omstreeks deo jare 900 was Dirk Hollands eer^
5tC