Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 10 —
heven; het zij men hem als held, als wetgever of
als bestuurder des grooten Frankischen rijks; het zij
men hem als bevorderaar der beschaving en weten-
schappen beschouwe : overal vindt men hem als
eenig in zijne soort. Hij overleed in 814.
Onder de zwakke en hoogst verachtelijke opvolgers
. van Karei den Grooten, stonden deze landen ter
prooi, aan de woeste invallen der Noormannen;
steden en dorpen werden, te vuur en -te zwaard,
verwoest; mannen, vrouwen en kinderen werden
als slaven weggevoerd, en de vlugtqlingcn tot
Parijs en Keulen vervolgd.
De Veldheeren en Edelen , die, reeds onder Ka-
reis regering , ter belooning hunner dapperheid ,
groote landstreken, Leenen genoemd, verkregen
hadden, die, na hunnen dood, weder aan het Rijk
moesten vervallen, deden dezelve nu stilzwijgend
van den vader op den zoon overgaan'; te meer»
dewijl zij, bij afwezigheid of verzuim der. Koningen,
de invallen der Noormannen alleen moesten af-
slaan. Hieruit ontstond die menigte van erfelijke
Hertogdommen, Graafschappon enz. die wij in
het volgende Tijdvak aantreffen.
Ten aanzien van Kunsten en Wetenschappen,
■waren deze verloopene eeuwen , met den diksten
nevel van duisternis , omgeven; alleen onder Kareis
regering bloeiden zij een weinig. De Geschiedenis
zelfs moest hare verhalen of gebeurtenissen, uit
de weinig overgeblevene giftbrieven enz., zamen-
etellen. TWEE-