Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 9 -
„ vraagt hij den bisschop, " waar zich mijne
„ voorouders bevinden ?" „ zij waren niet ge»
„ doopt, zij zijn dus verloren , „ antwoordt de
kerkvoogd. "OJ „ liever dan met den stoet
„ der mijnen in het zalig gewest van IFoaan,
„ dan met uw hoopje in uwen hemel! " Dus
„ zegt de Koning en trekt den voet terug.
Kort daarop stierf hij, en , na zijnen dood, werd
de Christelijke Godsdienst, overal, met geweld,
onder de bewoners dezer landen ingevoerd.
Pipijn de korte, zoon van Karei Martel, heeft
den roem , dat hij, omstreeks den jare 753, het
Christendom, hier te lande, volkomen bevestigde.
V, Karei dt Groote en diens opvolgers. Oorsprong
der L eenen.
Karei de Groote volgde, in 768, zijnen vader
op; hij verdiende met regt dien naam, regeerde
over het grootste en schoonste gedeelte van Euro-
pa, voerde eenen langdurigen oorlog tegen de
Saksers , en werd door PausZeo, in het jaar 800,
te Rome tot Keizer gekroond. Zijn gewoon ver-
blijf, was Nijmegen, dat hij met gedenkteekenen
zijner grootheid versierde. (*)
In alle opzigten was A'^rf/boven zijne eeuw ver-
A 5 he-
(*)Men wil, dat het zoogenoemde Valkenhof, waarvan
nog eenige overblijfsels aanwezig zijn, door hem zij ge-
sticht , of althans aanmerkelijk verfraaid.