Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
opzigte onzes Vaderlands, de voornaamste dezer
volken.
De Frankische Koning Klodio maakte zich van
een groot deel dezer gewesten meesttr , nam in 44^
Doornik in, en vestigde er den zetel zijns rijks'.
Dagobert, een zijner opvolgers, die van 622 tot 638
regeerde, trachtte den Ciiristelijken Godsdienst in
deze landen te vestigen ; hij stichtte , te dien einde^
eene kerk te Utrecht en stelde die onder den
Bisschop van Keulen, met de voorwaarde, dat
hij de ongeloovige Friezen moest trachten te bekee-
^en. In den jare 651 vinden wij melding gemaakt
van Jrnatidus, die bij de Brabanders, en Elegius,
die in Vlaanderen het Evangelie predikten ; beide
\yaren Fransclien.
Onder de Engelsche geestelijken was vooral
Willehrord in de prediking des Evangelies ijverig
werkzaam: hij werd door den magtigen Pipijn,
hofmeester des Frankischen Konings, ondersteund,
predikte in Zeeland, (waar hij bij Westlvappelle het
standbeeld van Wodan omverwierp) te Vlaardingen
en in Noord - Holland, het Christendom, en staat
in de geschiedenis als eerste Bisschop van Utrecht
bekend.
Pipijns opvolger, Karei Martel, bragt den Frie-
schen Koning Radboud zoo ver, dat hij beloofde
het Christendom aantenemen.
Een Bisschop komt te dien einde naar Medem-
blit. Radboud"s konings zetel- Reeds heeft de
lioning den vQct ii) de doopvont: j, zeg mij toch"
vraagt