Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
reeds terug geslagen , totn Fe spa sinmis, intusscbtn
ten troon gestegen, en ziende, dat Civilis en zij-
ne aanhangers ook nu niet wilden bukken, zijn*
veldheer Cérialis tegen hen afzond. Deze onder-
wierp weldra , met zijne dappere benden, al de
bondgenooten der Batavieren, die dus nu alleen
aan Rome's reuzenmagt tegenstand moesten bieden.
Civilis koos echter de beste partij, van naar het
eiland de wijk te nemen: van daar overviel hij nog
dikwijls de Romeinsche legerplaatsen; doch werd,
na het verliezen van een hevig gevecht, genood-
zaakt, om een verdrag met CVrtW/j te sluiten, het
welk de Batavieren weder onder Romeinsche op-
permagt bragt.
Na dezen tijd werden de Batavieren en de an-
dere volken onzes Vaderlands weder als Romeinsche ^
hulpbenden gebruikt. Met zachtere zeden, vinden
wij reeds sporen van beschaving en koophandel;
maar de Voorzienigheid had besloten, dat Rome
moest vallen, en dat de wereld door een kloeker
menschenras , in plaats der verwijfde Romeinen ,
zoude worden overheerscht. Hiertoe waren de vrije
Germaansche of Duitsche horden verkozen.
iF. Ons land onder dc Franken en Saksen. Vesti'
ging des Christendoms,
De Allemannen, Franken en Sakscrs, waren, ten
A4 op-
(*) Deze markten tot koophandel vond men te Voor»
burg bij Leiden, te Tongeren in Celgië en elders.