Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 6 -
Akas werden deze landen meer en meer door
de Romeinen onder het juk gebragt: hunne amb-
tenaren vervulden alle posten; het gebruik der
volkstaal werd verboden , de Latijnsche in alle ge-
schriften daarvoor in de plaats gesteld; zelfs de
Edelen waren zoo laag van Romeinsche namen aan-
tenemen; de jongelingen werden geprest, om aan
des aardrijks eind, tegen de allerbarbaarschste volken
te vechten: ook waren de schoone, blonde Bataaf-
sche jongelingen en meisjes, bij de verbasterde
Romeinen en hunne vrouwen zeer, welkom.
Het is ligt te begrijpen, dat dit alles onlusten
Veroorzaakte: na dat andere volken vergeefs ve-
le pogingen hadden aangewend, om het juk afte-
werpen, hadden de Batavieren den roem van het
eerst eenen geregelden opstand te beginnen.
III. Opstand yan Civilis. Gevolgen daarvan.
Claudius Civilis, een voornaam Bataafsch edel-
man, door vele beleedigingen, hem aangedaan, tegen
de Romeinen verbitterd, overreedde, door zijne
welsprekendheid, de meeste volken van Noord-
Nederland en de Belgiers, om , onder voorwendsel
van de partij van Vespasianus tegen VitelUus (♦)
te willen begunstigen, in massa, tegen hiuine on-
derdrukkers optestaan.
Verscheidene Romeinsche veldheeren waren
reeds
(♦) Twee Romeinsclie veldheeren, die elkander hiet
bewhid over het Rijk betwistten.