Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 5 —
Buiten het voeren van den krijg, waren de jagt en
het spel hunne geliefkoosde bezigheid , zijnde zij
aan het laatstgenoemde zoodanig verslaafd, dat zij
soms hunne vrouwen, kinderen, ja zich zeiven aan
dezen hartstogt opofferden. In vredestijd waren zij
zondet bepaald opperhoofd; maar, in den oorlog,
kozen zij eenen algemeenen aanvoerder.
Ces ar, der Romeinen veldheer, trachtte al de-
ze volken onder het juk te brengen, hetwelk
hem ook langzamerhandna vele moeijelijke oor-
logen gevoerd te hebben, gelukte. De Batavieren
schijnen echter onder die volken behoord te hebben,
welke men met den naam van vrienden en broeders des
Romeinschen rijks bestempelde; zij behoefden geene
schattingen te betalen, mits zij, met de keur der
jongelingen, den Romeinen overal te dienste stonden.
Q
Drusus, een ander veldheer der Romeinen, maak_
te zich beroemd door de vereeniging Nvan den
Rijn en IJssel en het stichten van Doesburg.
Onder zijnen zoon Germanicm, werd het eiland
der Batavieren de algemeene verzamelplaats der
Romeinsche troepen. Van daar bestookten deze,
door de bewoners van genoemde'eiland geholpen,
aanhoudend de omliggende landen; de Friezen wer-
den dit echter weldra moede en bragten, den Ro<
meinschen veldheer A-promin eene zware nederlaag
toe: dit bragt hen in zulk eene groote achting»
dal zij, na dien tijd, door de Romeinen altijd om
hunne dapperheid ontzien werden.
A 3 Al-