Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3-
Het derds Tijdvak
bevat de verdere gebeurtenissen van den tachtig-
jarigen oorlog tot den Munsterschen vrede in i64'8 ,
toen de noordelijke provinciën door Spanje ^
als eene vrije republiek werden erkend, en de zuide-
lijke önder Spaansche oppermagt bleven. Van
1585 tot 1648.
Vierde Tijdvak.
Van liet jaar 1648 tot 1795. De noordelijké
landschappen onzes vaderlands bereikten in dien
tijd , als een onafhankelijk gemeenebest eenen boe-
gen trap van welvaart; de zuidelijke waren meer-
endeels, eerst van Spanje, en toen van Oostenrijk^
afhankelijk. Frankrijk verkreeg ook eenige gedeel-
ten van dezelve.
Vijfde Tijdvak.
Van 1705 t:ot 1815. De zuidelijke provinciën
worden thans Fransche departementen: de noor-
delijke blijven eerst al^ Bataafsche Republiek, na-
derhand als Koningrijk van Holland, in schijn , van
Frankrijk onafhankelijk; maar worden toch ook
eindelijk in het Fransche rijk ingelijfd.
Het Zesde tijdvak
begint met de herëeniging van de 17 Nederlandschef
gewesten en de verhel5ng van dan prins van Oran«
je, onder den naam vzw Willem den I, tot Sou-
verein over dezelve in 1813, en loopt tot onzen
tijd.
A a Eer-