Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 2 —
mam is zij; want, zich ergens bevindende, spreekt
men gaarne over alles mede, en hoe dikwijls valt het
onderwerp des gespreks niet op de daden onzer
voorouderü! wanneer men dan moet zwijgen, om
zijne onkunde niet te openbaren, begrijpt ieder een,
dat zulks ver van aangenaam is. Om een geregeld
denkbeeld van de geschiedenis te verkrijgen, dient
men zich eenige zeer merkwaardige voorvallen in
het geheugen te prenten: — deze noemt men tijd-
stips 'en de tijd, die van het eene tot het andere
tijdstip, verloopt, tijdvak.
Na de herëeniging van al de Nederlanden en
derzelver verheffing tot één Koningrijk, zijn de
volgende de voornaamste hoofdpunten en tijdvak-
ken onzer geschiedenis.
Het Eerste Tijdvak
begint met de ons eerst bekende bevolking de-
zer lahden, omtrent loo jaren voor J. C. ge-
bóoite, en loopt tot aan de erfelijkheid der groote
Icenen en de aanstelling van Hertogen, Graven en
Hïeren over deze gewesten, omstreeks het jaar
pco na C. geboorte.
Hf.t Tweede Tijdvak
bèvat de regering der afzonderlijke Hertogen,
Graven en Heercn, over de onderscheidene provin-
ciën^ de vereeniging van al de Nederlanden onder
K&td den Vden, en de eerste gebeurtenissen
vin den tachtigjarigen oorlog, tot de splitsing de-
zet gewesten in Noord- en Zuid-Nederland. Van
het jwf 9CO, tot 1585.
Het