Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.

D
at ook voor meisjes de beoerening der ge -
schiedenis onzes vaderlands , niet alleen noódza-
kelijk, maar teven? nuttig en aangenaani, is, zal
wel geen breedvoerig betoog behoeven. Alleen dit?
weinige zij genoeg. Noudzakelijk is dezelve
voor haar, doordien ieder mensch in de lotgeval-,
len des lands, waar hij zijn aanwezen of zijne op-
voeding heeft ontvangen, zeer veel belang dient td
stellen: de voorvallen immers in den kring, waar-
in wij verkeeren, boezemen ons belang in; hoe-
veel te meer dan die, in het groote Vaderland-
sche huisgezin , waarvan wij een gedeelte uitma-
ken. Nuttig is zij, om, uit de goede of slechte daden
van voorouders of tijdgenooten, voorbeelden ter i\
navolging of afkeuring te kiezen, ons zelve daar-
door voor groote, edele en schoone deugden te
vormen, en slechte daden te vermijden. Aange^
A naam