Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
XII INHOUD.
LI. LES, bladz. 119. Ons land als een Koningrijk,
onder bestuur van Lodewijk Napoleon. Inval der Engel-
sehen in Zeeland, Afstand der regering door Lodewjk.
Veteeniging van ons land met het Fransche Keizerrijk.
LII. LES, bladz. 122. Noord- Nederland, als een
deel van Frankrijk. Ellendige toestand van hetzelve. Her-
leving onzer letterkunde sedert 1780. Beroemde mannen
en vrouwen. Vestiging van Maatschappijen en Genoot-
schappen.
LUI. LES, bladz. 124. Bezoek van Napoleon in
Holland, Rampen het zelve overgekomen. Togt des
Keizers in Rusland. Vernietiging zijns legers aldaar. Twee-
de veldtogt. Slag bij Leipzig.
LIV. LES , biadz. 126. Afwerping van het Fransche
juk. G. K. van Hogendaj-p en F. van der Duin van
Maasdam. Bloedtooneelen te Woerden. Intogt der Bond-
genooten in Nederland. Komst des Prinsen van Oranje.
LV. LES, bladz. 128. Zesde Tijdvak. Uitroeping
van den Prins van Oranje als Soiivereinen Vorst, Voort-
gangen der Bondgenooten. Aanneming der Grondwet
Inneming van Parijs, Onrruiming van België. Onze
Vorst tot Koning verheven. Goede vooruitzigten te leur
gesteld.
LVI. LES, bladz. 130. Terugkeering van' A^ijpö&ff»
uit Elba en weder bezitneming des Franschen troons. Veld-
slagen bij Quatre Bras en Waterloo. Vervoering van Na-
poleon naar St. Ilelenn.
LVII. LES, biadz. 132 Verdere gebeurtenissen tot
onzen tijd. Gelukkige toestand des lands. Besluit.