Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezes zijn gedrukt en
alom te bekomen:
Spel- en Leesboekje ten dienste der Tcliolen door
./. Pij keren, onderwijzer der jeugd te Epe. Vierde
druk.
De vaart der Nederlanders-op Oost-Indie, op het
^ einde der zestiende eeuw. Een leesboek voor de
mI lagere fcholen.
ll Belangrijke verhalen uit de algemeene gefchiedenis.
H Een leesboek voor jonge lieden van acht tot veer-
g tien jaren, ter bevordering van kennis en goede ze-
S den, 2 ftukjes, nieuwe druk.
IJi J. v. IFijk Rz. Aardrijkskundig fchoolboekje vol-
gens de nieuwfte landsverdeeling, 3de verbeterde druk
ib'2.|, met 8 kaaartjes; en ook zonder kaartjes.
J, V. IVijk Rz. Aardsrijkskundig fchoolboekje der
Provincie Gelderland, met een kaartje; en ook zon-
der kaartje.
S. J- M. van Moock, aanleiding tot het za-
menftellen en ontbinden van volzinnen, gemeenlijk
bekend onder den naam van Conftrueren en Ana-
lijferen.
S. J, M. van Moock, verzameling van opftellen,
ter verbetering van de daarin voorkomende fpel- en
taalfouten voor kinderen.
Vaderlandfche Gefchiedenis in 52 lesfen, voor
de Nederlandfche jeugd en fcholen. Vijfde druk.
Christofei Colu^bns, ondekker van het zoogenoem-
de Amerika.
Zacharid, gefchiedenis der Romeinen. Een lees-
boek voor de jeugd, 2 ftukjes, tvveede verbeterde
druk.
Zacharia, gefchiedenis der Grieken. Een leesboek
voor de jeugd, 2 ftukjes.
C. P. Funke, Vertellingen voor de jeugd, tot
een leesboek in de fcholen.