Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. XI
krijgshelden. Opofferingen onzer Republiek. Groote magc
tlerzelve. Vrede te Utrecht. Eugenins van Savoje. On-
gelukkige -dood van Friso. Afsterven van Lodewijk den
XIV en Koningin Anna van Engeland. Uitgeputte toe-
stand des Lands. Verheffing van IVillem Karei Henderik
Friso tot Stadhouder over deze Provinciën.
XLV. LES, bladz. 102. Geruste toestand des lands.
Maria Therezia. Verheffing van IVillem den IV tot Erf-
stadhouder enz. Vrede te Aken. Verval onzer land en
zeemagt. Dood van Willem den IV. Anna van Enge'
land. Prins Willem de V. Zijn huwelijk. Voordeelige
koophandel en deszelfs gevolgen.
XLVI. LES , bladz. 105. Toestand der wetenschap-
pen , 'letteren en, kunsten in de twee groote deelen des
llijks. Vermaarde mannen en vrouwen. Gesteldheid des
lands,
XL VIL LES, bladz. 107. Engelsche oorlog. Zee-
slag op Doggersbank. Twisten tusschen de ingezetenen.
Inval der Pruissen. Herstelling der magt des Stadhouders.
XLVIH. LES, bladz. iio. Oproer en oneenigheden
in Zuid- Nederland. Oorlog tegen de Franschen. Ne.
derlaag der Bondgenooten. Overmeestering van België
door de Franschen. L. P. van de Spiegel. Toestand van
Noord- Nederiand van 1787 tot 1795.
XLIX. LES, bladz. 114. Vjjfde Tijdvak. Inleiding.
Inval der Franschen in Holland. Vertrek des Stadhouders.
Opofferingen aan Frankrijk. Vestiging eener Nationale Ver-
gadering. Nieuwe oorlog met Engeland. Twisten in de
Vergadering. Zeeslag onder de Winter. Inval der En-
gelfchen en Russen in Noord- Holland.
L. LES, bladz. 117. Gebeurtenissen in Noord- Hol-
lan-I. Vrede te Amiens. Herieving des handels. Bona»
portc. SQhimmclpenninck, Ondergang der Republiek.
L'.