Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- X33 ~
de Brögliö^ Bisschop van Gent. Dat ook wel-
dadige inrigtingen, in hem en zijne zonen, edel-
moedige beschermers vinden, getuigen ons de zoo
nuttige koloniën der maatschappij van weldadig-
heid, de Bijbel- en Zendeling- genootschappen en
zoo_vele andere nuttige instellingen. Weet, voor
het overige, dat er tegenwoordig althans in Euro-
pa, geen land bestaat, zelfs niet het zoo hoogge-
roemde Engeland , Avaar meer rust, meer vrijheid
heerscht, waar vorst'en onderdaan hunne belan-
gen zoo zeer vereenigen, ten einde naar een en
het zelfde doel-, namelijk de bevordering van al-
gemeene welvaart, te streven , als het onze. De
belastingen drukken, wel is waar, bij het kwij-
nen van den landbouw en andere takken van wel-
vaart, den inwoner soms zwaar; maar onze schul-
den zijn aanmerkelijk en de onkosten voor de on-
derscheidene takken des bestuurs zijn groot: en
zijn ook eene redelijke vrijheid en eene goede , het
belang der ingezetenen bevorderende , regering ,
niet eenige opofferingen waardig? —
Mögt dan, nog eene reeks van jaren, die geze-
gende staat van vrede én rust in ons Vaderland
voortduren en de geheele geschiedenis der vol.
gende tijden, in deze korte woorden kunnen wor-
den bevat:
„ De JSederlanden genoten onder de toelating
„ der alleibesturende Voorzienigheid^ en door de
„ zorgen yan hunnen braven Koning^ een onaf ge-*.
„ broken geluk!