Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 13' -
Jen op het bed van eer; maar onze landgenooten
hadden zich met roem overladen, ons leger was
met veerkracht bezield geraakt, en ons nationaal
bestaan verzekerd. Napoleon deed, voor de twee-
de maal . afstand van den troon, gaf zich aan de
Engelsehen over en werd naar het eiland St. He-
lena gevoerd, alwaar hij, den 5 Mei 1822, over-
leed.
LVII, Verdere gebeurtenissen tot op onzen
tijd. Gelukkige toestand des Lands,
Besluit.
De verdere gebeurtenissen, eenigzins merkwaar-
dig, zijn: het huwelijk van onzen Kroonprins met
de zuster van den Russischen Keizer Alexander^
op den 21 Februarij 1816, waardoor ons Vader-
fond van eenen magtigen bondgenoot werd verze-
kerd: de bevechting van den.Deij van Algiers door
de Engelsch- Nederlandsche vloot onder bevel van
de Admiraals Exmouth en yan der Capellen, het-
welk de bevrijding van vele christen slaven ten ge-
volge had; als ook de heldhaftige daden onzer zee-
lieden bij de verovering van Palembang. Er moge
in ons land tusschen de belangen van het noorde-
lijke en zuidelijke gedeelte, somtijds al eeiis eenige
botsing bestaan, de wijsheid van den Vorst ver-
hindert de nadeelige gevolgen , welke daaruit
konden voortvloeijen; want , waar strengheid
moet worden aangewend, ontziet hij groot noch
klein; getuige zulks het verbannen van den Prins
de