Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 130 —
ons land en Europa, toen eene onverwachte ge*
bcurtcnis dat verschiet met nevelen bedekte. '
LP'I. Terugkeering van Napoleon uit Elba tn
•weder bezitneming des Franschen troons. Veld'
slagen bij Qjiatre Bras en IVaterloo,
Vervoering van Napoleon naar
St. Helena.
Napoleon was, in 1814, na zijnen afstand van
de Fransche kroon, met een genoegzaam jaargeld
naar het eiland Elba vertrokken. Dit eiland, in
de nabijheid der Fraiische kusten gelegen, gaf aan
zijne menigvuldige aanhangers, die in dat land ge-
bleven waren, gereede aanleiding, om briefwisse-
ling met hem te houden, waardoor hij dus ken-
nis kreeg van de ontevredenheid der Fransche Na-
tic over de regering van Lodewijk den XVIII. Hij
vormt dus het plan, rekenende op de hem toegeda-
ne armde, om den Franschen troon weder te be-
klimmen; verlaat, den 26 Februarij 1815, Elba,
cn landt, op den i Maart, in Frankrijk, door-
loopt dat land, trekt al de soldaten tot zich en
komt, op den 30 dier maand , zonder dat er een
.schot was gedaan, in Parijs, hetwelk Koning Zo-
dewijk in alle ijl had verlaten. Met schrik verne-
men de, te Weenen op het Congres vergaderde,
•Monarchen deze tijding, en geven dadelijk aan
hunne, uit Frankrijk wederkeerende, legerben-
den bevel, om zich naar dc Fransche grenzen
te-