Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZESDE TIJDVAK.
Van het jaar 1813 tot op onzen Tijd»
LV. Uitroeping van den Prins van Oranje ah
Souver eine Vorst. Voortgangen der Bond-
genooten. Aanneming der Grondwet, In-
neming van Parijs. Ontruiming van
België. Onze Vorst tot Koning
verheven». Goede vooruit-'
zigten te leur gesteld*
Zoo als wij in het vorige tijdvak reeds vermeld-
den, stapte de Vorst van Oranje- Nassau, na eene
afwezigheid van 19 jaren, op den 30 November
1813, te Scheveningen aan land. Op den 2 De-*
cember daaraanvolgende , in Neerlands hoofdstad ,
Amsterdam, zijne intrede gedaan hebbende, werd
hij aldaar door de Commissarissen des algemeenen
bestuurs, niet als Stadhouder, maar als Soiiverei-
nen Vorst over ons land, uitgeroepen, welk be-
sluit, door het grootste gedeelte der Natie, met
geestdrift werd aangenomen, dewijl men de goede ,,
gezindheden van den Prins kende. Op deze ge-
beurtenis volgde het eene voordeel, na het ande-
re: Arnhem werd, na eene bloedige bestorming,
ingenomen: Utrecht en de meeste steden onzes
Vaderlands werden ontruimd, zoo dat, met het
begin des jaars 1S14, met uitzondering van eeni-
ge-