Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IJ? -
werden onder het opperbevel van den Graaf van
Limburg Stijrum geplaatst, die daarmede vele
plaatsen in Zuid- Holland, waaronder ook Woer-
den bezettede, hetwelk eehter door de Fransehen,
welke onder bevel van Molitor nog in Utrecht
stonden, weder werd ingenomen, die aldaar toen
de ijsselijkste tooneelen van moord en plundering
aanrigtten. Ondertusschen zuiverden de Pruissen
en Kozakken Gelderland, Overijssel en andere
provinciën, aan dien kant gelegen, van de Fran-
schen. Te Am,sterdam waar men, uit vrees voor
'Molitornog lang huiverde, om het algemeene
bestuur te erkennen, geschiedde zulks ten laatste,
vooral door bewerking van de Heeren Kemper,
Fannius Scholten en Falck. De komst van den
Prins van Oranje, op den 30 November 1813,
zettede- eindelijk, de kroon op het werk der ver-
bondenen. Deze gebeurtenis en hare groote ge-
volgen zullen wij hierna behandelen, besluitende
hiermede den tijd van vernedering en druk, om
Neerland, als uit hare asch herrezen, in een an-
der tijdvak, met nieuwen luister te zien pralen.
ZES-