Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— «6 —
vervolgens, al meer en meer terug gedrongen, enn
de slag bij Leipzig, in October 1813, besliste ein-
deUik het lot van Europa, dat nu in vollen op-
stand kwam en zich van Frankrijks overmagt be-
vrijdde.
LlFt Afwerping van het Fransche juk, G,
van Hoge7jdorp en F, van der Duin van
Maasdam. Bloedtooneclen te Woerden.
Intogt der Bondgenooten in Neder-
land, Komst des Prinsen van
Oranje.
Weldra, begon men nu, ook bij ons, op af-
doende maatregelen te denken. Vele voornamec
Nederlanders vormden een plan ter afwerping dess
Franschen juks, en, toen derzelver ambtenarenn
al langzamerhand ons land begonnen te verlaten „
zoude men zonder regering zijn geweest — daarr
ook de Stadhouder Ie Brun en de uitheemsche pre^
fekten, die ons zoo veel nadeel berokkenden, hett
hazenpad kozen. Maar hier voor werd gezorgd::
dc Graven Gijsbert Karei van Hogendorp en Frana
van der Duin van Maasdam, namen dadelijk heti
algemeene bestuur van Nederland op zich, en rie-;.
pen de Natie onder de wapenen, ten einde dei
nog in het land zijnde Franschen te verdrijven^.
Deze oproeping had een gelukkig gevolg: alless
wapende zich en die vrijwillige burgers, bij welkti
zich ook eenige weggeloopeue militairen voegden,
werr