Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 124 -
van onzen tijd. Ja, de werken van gemelde Va-
derlanders zullen, zoo lang men in Neerland smaaki
heeft vüor eigene voortbrengsels, hunne waarden
behouden. De maatschappijen van Avetenschappen 1
bloeiden zeer en vooral verspreidde die, tot Nuf
van 't Algemeen, in 1784 door J. Niemvenhui"
zen opgerigt, haren weldadigen invloed naar alle
zijden. Ook kwam er een instituut voor doof-
stommen en een voor blinden tot stand. Al dit
goede, al dit schoone te knajcken en de Hollan*
ders te doen vergeten, dat zij eens een onaflian,
kelijk bestaan hadden, was Napoleons hoofdbe.
doeling.
LUI, Bezoek van Napoleon in Holland. Rarnm
pen het zelve overgekomen, Togt des Keizers
in Rusland. Vernietiging zijns legers
aldaar. Ty/eede veldtogt in Duittch.
land. Beslissende veldslag
bij Leipzig.
Met zijne jonge, den Keizer van Oostenrijk
afgeperste, gemalin, Maria Louiza, waagde hij
het, des niettemin, ons land te bezoeken, terwijl
hij door de Hollanders zelfs met vreugdebedrijven
moest worden ontvangen. Tot vergelding derzel-
ve, vernietigde hij onze zoo beroemde hooge scho-
len en bezwaarde den koophandel meer dan im-
mer; maar weinig rekende hij, dat hoogmoed vqor
den val komt. In 1812, kreeg hij, over de slui-
ting