Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
X INHOUD
XXXV. LES, bladz. 73. Vredesonderhandelingen te
Lluuster. Dood en knrakter van Frederik Henderik. Vre-
de te Munster. Beroemde mannen en vrouwen.
XXXVI. LES, bladz. 76. Vierde TyovAK. Inlei-
ding.
XXXVII. LES, bladz. 77. Prins IFillem de IF.
Aanslag op Amsterdam. Dood des Prinsen. Besluit der
Staten.
XXXVIII. LES, hladz. 79. Beroemde zeehelden.
Joan de IFitt. Toestand van den'handel en der Kolo-
niën. Hambroek.
XXXIX. bladz, 82. Zeeoorlog met Engeland.
De Ruiter. De Evertsens. Togt naar Chattam. Vrede
met Engelani^. Toestand -van Zuid- Nederland. Staatkun-
de van de IFitt.
XL. LES, bladz. 85; Gebeurtenissen des jaars 1672.
Vermoording der de Witten. Benaauwde toestand des
Lands. Gelukkige uitredding. ïVillem .As lil. Zijne ver-
heffing en daden. Verrigtingen onzer zeehelden. Vrede
met Engeland, Munster en Keulen.
XLI. LES, bladz. 92. Laatste zeetogt en dood van
Michiel Jdfiaansz. de Ruiter,
XLII. LES, bladz. .93. Aanhoudende oorlog te-
gen Frankrijk. Verheffing van IVillem den III op den
Engelsehen troon. Oneenigheden in ons land. Vrede
met Frankrijk.
XLIII. LES, bladz. 95. Toestand der Zuidelijke
en Noordelijke Provinciën onzes lands. Vermaarde man-
nen en vrouwen van hetzelve bij het einde der i^do
eeuw. Czaar Peter de groofe.
XLIV. LES, bladz. 98. Oorsprong des Spaanschen
successie- oorlogs. Dood en karakterschets van JVlllem
den 111. Jan Willem Friso. Voorname staatsmannen en
krijgs-