Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- "3 -
stek laat niet toe, alle grieven op te noemen, ge-
noeg is het, te weten, dat velen vreesden, dat
Nederland, het welk zoo schoon uit de baren was
verrezen, eerlang weder eene prooi derzelve zou-
de worden.
De letterkiinde onder den druk der tijden, dool
de schuring der gemoederen luisterrijker herboren,
leed ontzettend veel door de ■ censuur der Fran-
schen, volgens welke, geen boek, zonder voor-
afgaand onderzoek, mogt ter drukpers worden
gelegd. De dichtkunde had, sedert 1780, een
nieuw leven ontvangen: Feith, Bilder dijk en zij-
ne echtgenoote, Bellamy, Tollens, Loots, Helmers
en zoo vele andere uitmuntende dichters en dich-
teressen bragten onze Poëzij tot den hoogstmoge-
lijken trap van volmaaktheid: van der Palm, Mun.
tinghe. Borger, Hamelsveld en andere groote man-
men , waren uitmuntende redenaars, of kundige
Godgeleerden en uitleggers der Heilige schrift:
van Wijn, Stuart, Scheltema, Kluit, en in Zuid-
Nederland, IXewez , verspreidden een nieuw licht
over onze geschiedenis: Martinet, Buijs en UiU
kens, maakten door hunne aangename voordragt,
de natuurkunde en natuurlijke geschiedenis tot
eene volksstudie. Als romanschrijfsters muntten
de echt Nederlandsche vrouwen. Wolf fa. Deken,
Petronella Moens en Fenna Mastenbroek uit: Adri-
aan Loosjes Pz. schilderde, in zijne menigvuldige
verdichte werken , de zeden onzer voorouders, of
ook, zoo als in zijne Susanna Broiikii\irst enz., die
van