Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 132 —
was ingelijfd. Ofschoon de Koning, bij zijn ver.
trek, aan den generaal Kraaijenhoff en de andere
Ministers de strengste maatregelen ter verdediging
had bevolen, moest men voor de noodzakelijkheid
zwichten, en Hollands zelfstandigheid ging, voor
een paar jaren, verloren, om in 1813 luisterrij-
ker te lïerrijzen.
LIL Noord- Nederland, als een deel van Franko
rijk. Ellendige toestand yan het zelve. Her-
leving onzer Letterkunde sedert 1780.
Beroemde mannen en vrouwen. Fes'
tiging van Maatschappijen en
Genootschappen.
Met den jare 1811 begon de Fransche regering
over ons land in alle hare gestrengheid: de naam
der Provinciën werd veranderd: Hollands noorde-
lijk en zuidelijk gedeelte kregen Zuid- Nederlan-
ders, in Napoleons school gevormd, tot prefec-
ten (Je Celles en de Stassart:) een algemeene
Stedehouder, met name Ie Brun, Prins van Plai-
sance, kreeg het opperbestuur over de Holland-
sche departementen: de burgemeesteren werden
door éénen Maire, over iedere gemeente, vervan-
gen: drie conscriptien Cgedvvongene krijgsopschrij-
vingen) werden in één jaar geheven: de moeder-
taal werd bijna geheel verdrongen: alle handel
werd vernietigd en een heer van bespieders en
tolbedienden overstroomde ons land. Doch ons be-
stek