Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— I2l —
lioenen te kort schoten, kan men zich een denk-
beeld vormen van onzen rampspoed, en men moet
zich verwonderen, dat men nog zulke groote wer-
ken, als: de uitmuntende straatwegen, de sluizen te
Kanvijk enz. konde bekostigen. In 1809, teister-
de eene geweldige overstrooming Zuid- Hollands
en Gelderlands welige landsdouwen : ook landde
eene Engelsche vloot in Zeeland, overmeesterde
hetzelve en nestelde zich daar, hoewel hun hoofd-
oogmerk, de vernieling der werken van Antwer-
pen , door de pogingen der Franschen en de sterf-
te onder het krijgsvolk, dat de Engelschen tot de
ontruiming van Zeeland noodzaakte, verloren ging,
Vlissingen werd, door een hevig bombardementj
deerlijk geteisterd bij deze landing. Napoleon
werd door dezen inval, welken hij mede, en
niet te onregtc, aan eene poging om koloniale wa-
ren in Holland te verspreiden, toeschreef, nog
meer verbitterd op zijnen broeder, wien hij zijne
toegenegenheid voor de Hollanders, en de ooglui.
kende toestemming tot hunnen sluikhandel, niet
konde vergeven. Hij nam dus zijne voorgenomeu
ne echtbreuk met zijne gemalin Josephine te baat,
en beriep eenen grooten familieraad te Parijs bij-
een, waarop ook Zofl'isw/y/^ moest verschijnen. Hier
werd de Koning, als het ware, gevangen gehou-
den, en de Keizer rustte niet eer, voor dat La.
dewijk, op den 1 Julij 1810, de regering neder-
legde, en Holland , het welk hij eene aanslibbing
der Fransche rivieren noemde, bij zijn groote rijk
H 5 was