Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 119 —
en de zoo weldadige schoolverordeningen, tot
stand.
Niet lang duurde evenwel het gezag van Schim-
melpcnninck-\ want reeds in 1806 noodzaakte Na-
jiokon, onder allerlei voorwendsels, onze landge-
nooten, om eenen koning uit zijne familie te ver-
zoeken, en daartoe benoemde hij zijnen broeder
Lodewijk. Zoo ging, na een bestaan van 225 ja-
ren, een gemeenebest te gronde, het welk eens
Koningen de wet voorschreef, onnoemelijke schat-
ten bezat, en het middelpunt der onderhandelin-
gen van de Europische hoven was, om, als een
zwak Konijgrijk, onder Franschen invloed, een
paar jaren te bestaan.
LI. Ons land als een Koningrijk onder het bestuur
van Lodewijk. Napoleon, Inval der Engel-
schen in Zeeland. Afstand der regering
door Lodewijk. Vereeniging van ons
land met het Fransche
Keizerrijk.
Daar er toch een Koning moest zijn uit Napo-
leons familie, of deszelfs .aanhangers, konde de
keus niet gelukkiger zijn uitgevallen dan nu; want
H 4 Lo-
belasting werd geheven, zoo dat men in het eene gewest
soms bijna voor 'niet woonde, en, in het andere, zeer
sterk werd belast, al naar mate de som was, welke hetzelve
aan de algemeene kas moest opbrengen. Om dit nu voor
te komen, regelde men de opbrengsten voor alle prövin»
ciën op eenen gelijken voet.