Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- "7 -
die daad des generaals niet weinig toe. Men ver-
deelde nu ons land ook in 8 departementen, in na-
volging van Frankrijk en de gemoederen begonnen
langzamerhand te bedaren, toen eene gebeurtenis,
zoo onvoorzien als onverwacht, de Franschgezin»
den in onrust bragt, namelijk: de landing der En
gelschcn en Russen in Noord Holland.
L, Gebeurtenissen in Noord- Holland, Vrede
te Amiens, Herleving des handels. Bona-
parte. Schimmelpenninek, Ondergang
der Republiek.
In Augustus 1799 verscheen er plotseling eene
Britsche vloot voor onze slecht'bewaakte kusten
en zettede eene menigte Engelsche en Russische'
krijgslieden aan land, welke geheel Noord- Hol-
land , tot digt bij Haarlem , doortrokken, zonder
eenigen noemenswaardigen tegenstand te ontmoe-
ten ; maar de generaals Brune en Daandels, ra-
pen terstond al de krijgslieden zamen, trekken
tegen de twee Natiën op, en noodzaken hen, na
hen bij Bergen en elders te hebben geslagen, tot
den terugtogt en de ontruiming van ons grondge-
bied. Wij betreurden daarbi'j evenwel het verlies on-
zer schoone vloot, welke, in naam van den Prins van
Oranje opgeëischt wordende, door den Schout bij
Nacht Story aan de Engelschen werd over gege-
ven , zonder een enkel schot te doen.
Toen de pogingen van Engeland in ons land, en
die van Rusland en Oostenrijk van den anderen
II 3 kant