Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
opgengt; zelfs ging onze oude, zoo beroemde,
naam der 7 vereenigde Provinciën verloren, om
door dien van Bataafsche Republiek te worden
vervangen. De Nationale Vergadering begon haar
werk met het in hechtenis nemen der oude rege-
ringsleden: de brave yan de Spiegel, de Admiraal
van Kinshergen en anderen werden gevangen ge-
zet. Vooral had men het sterk op eerstgenoemden
geladen; evenwel straalde in al zijne papieren, niets
dan strikte eerlijkheid door, en men konde geene
redenen tot beschuldiging tegen hem vinden. Men
was, dus, in J798, genoodzaakt, om hem te
ontslaan, waarop de zoo miskende man, weinig
tijds daarna, in Duitschland overleed. Door al
die voormelde gebeurtenissen was de oorlog met
Engeland onvermijdelijk, dezelve kostte ons land.
alle deszelfs bezittingen in Oost en West, en gaf
daardoor den knak aan onzen geheelen koophandel,
die zich misschien nimmer weder tot hare vorige
hoogte zal kunnen verheffen. Het nieuwe bestuur
raakte ook al spoedig onder elkander oneens; maar
te vervelend zoude het zijn, zich met die verdeeld-
heden in de vergadering der Volksvertegenwoordi-
gers op te houden. Wij merken dus alleen aan,
dat de eerste vergadering, door den generaal Daan-
dels, uit elkander werd gejaagd en door eene an-
dere werd vervangen:' de nederlaag onzer vloot,
onder den Admiraal de Winter, op den 11 Octo-
ber 1797, die, hoe dapper ook strijdende, voor
Engelands overmagt moest zwichten 1 bragt tot
die