Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE TIJDVAK.
Van het jaar 1795 tot 1813.
XLIX, Inleiding. Inyal der F ramchen in Bol'
land. Vertrek des Stadhouders. Opofferingen
aan Frankrijk, Vestiging eener Nationale
Vergadering. Nieuwe oorlog met Enge-
land. Twisten in dc vergadering. Zee-
slag onder de Winter, Inval der
Engelschen en Russen in Noord-
Holland.
In het laatst des vorigen tijdvaks zagen wij
Zuid-Nederland, door Frankrijk geheel en al over-
heerd: men beschouwde hetzelve als een winge-
west , verdeelde het in departementen en verbond
hetzelve, door Fransche wetten, met dat land.
Ook der Franschen taal en zeden vonden aldaar,
vooral bij het aanzienlijkste gedeelte des volks ,
zulk eenen bijval, dat velen hunner thans bijna
geene andere taal spreken, en zij dikwijls moeijelijk
van echte Franschen zijn te onderscheiden; bij ge-
volg hebben die landen ook, eenige jaren lang, gee-
ne eigene geschiedenis meer. Wij gaan dus over, tot
de beschouwing der Noordelijke gewesten, eerst als
Bataafsche Republiek, dan als Koningrijk van Hol-
jand en eindelijk als 'een gedeelte van het colos-
sale Fransche Keizerrijk.
De