Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— HI —
aan, Dc ontwerpen van den Keizer waren goed;
maar de middelen die hij aanwendde om dezelve
door te drijven, mishaagden meer dan de daad zel-
ve. Het misnoegen werd algemeen; klagten, smeek-
schriften, oproer waren daardoor aan de orde
van den dag gekomen, zoo dat, daar alles vruch*
teloos was aangewend, om den Keizer van zijne
voornemens terug te doen keercn, de verkropte
ontevredenheid in eenen openbaren oorlog uitborst.
De Staten van Braband vergaarden aldus den Kei-
zer vervallen van de regering, welk voorbeeld de
andere gewesten volgden.
In het midden van al deze verwarringen, over-
leed Jozeph_o-^ den 20 Februarij 1791, wordende
door zijnen broeder Leopold o^gtyolgA, Deze deed
den Belgiers de voordeeügste beloften en aanbie-
dingen, mits zij onder zijn bestuur terug keerden,
maar vergeefs; want de menigte, door ßVr
Mersch , Noodt, Vonk en anderen, aangevoerd,
wilde naar geene voorstellen luisteren , en de oor-
log duurde aanhoudend voort. De hoofden raak-
ten echter naderhand onder elkander verdeeld en
de Belgiers, nu ziende, dat zij het, op den duur
tegen Leopolds overmagt niet konden uithouden,
namen gaarne de bemiddeling van Engeland en Ho?-
land aan en keerden onder Oostenrijks schepter
terug. Deze terugkeering was evenwel, niet van
langen duur. Leopold stierf in 179a en zijn zoon
en opvolger Frans de, II erfde niet alleen al zijne
staten; maar moest ook zijnen oorlog tegen de
Fran-