Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— HO
over den hoon, zijner zuster aangedaan, met rede ge-
belgd, eischte vergoeding, en deed om dien eisch
te ondersteunen in 1787 een leger van 17 h
2o,coo man op ons land aanrukken,- het welk
door geweldige middelen de rust herstelde, den
Prins naar zijne residentie, terug voerde, en hem
het bezit der reeds ontnomene ambten weder ten
volle verzekerde.
XLVIIU Oproer en 'oneenigheden in Zuid-Ne*
derland* Oorlog tegen de Franschen. Ne*
derlaag der Bondgenooten^ Overmeeste-
ring van België door de Franschen,
L» P^ yan de SpïegeL Toets and
van Noord-Nederland yan
12*67 tot 1795.
Ook Zuid-Nederlands gulden dagen eindigden
met den dood van Maria Therezia^ welke, op
den 29 November 1780, voorvieU Haar zoon.
Keizer Jozeph de II, volgde haar op in het be.
stuur over België, en dit bestuur werd gekenmerkt
door aanhoudende onlusten, welke veroorzaakt
werden door den nieuwen vorm van regering, die
hij wilde invoeren, in plaats van de tot dus verre
bestaande wetten. De geestelijkheid, welke, daar
te Innde , nog steeds eenen grooten invloed, op
den geest des volks uitoefende, en die hij, door
de. besnoeijing hunner inkomsten en de verande-
ring in hun inwendige bestuur, tegen zich had
verbitterd, stookte dat misnoegen niet weinig
aan.