Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 109 —
Jozeph den II, zoon van Maria Therezia, werd
de geest van verdeeldheid tusschen onze Land-
genooten hoe langer zoo grooter. Het ongenoe-
gen werd vooral veroorzaaict, door de magt des
Adeis, de slapheid in het voeren des Engelsehen
oorlogs, de jaloerschheid over den grooten invloed,
welken de Hertog van Brunswijk nog altijd op
den geest des Stadhouders behield, hoewel hij
reeds het land had moeten ruimen; alsmede door
het gezag, dat de Prins zich aanmatigde, om ei-
gendunkelijk, in sommige steden, de regering te
veranderen, en krijgsvolk te gebruiken, ten einde
de twisten ,te bestrijden of zijne meening door te
drijven. De natie, door deze ware of voorgemel-
de grieven in het harnas gejaagd, verdeelde zich
in twee partijen , namelijk: fiatriotten en aanhan-
gers van Oranje en deze deden elkander de groot-
ste beleedigingen, ja mishandelingen aan. Bijna
in alle steden waren, burgers tegen elkander
met vijandelijke gezindheden bezield. De Patriot-
ten de meerderheid hebbende, vormden zelfs
zoogenoemde vliegende legertjes, welke het ge-
heele land doortrokken: een derzelve tusschen
Gouda en Schoonhoven gelegerd, noodzaakte de
Prinses van Oranje, die uit Nijmegen naar 's Ha-
ge wilde reizen, om de geschillen te vereifenen,
tot de terugreis'naar eerstgenoemde plaats, waar
het Stadhouderlijke gezin, om de onrustige toonee-
len in de gewone residentie te ontgaan, nu des-
zelfs verblijf hield. De Koning van Pruissen,
over