Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— lo8 —
schepen, zoo dat, reeds in Januarij 1781, wel
200 dier schepen in handen der Engelschen wa-
ren : her eiland St. Eustatiiis werd ook, na een
hevig gevecht, waarin de Schout bij nacht Cr uil
sneuvelde, door Rodney veroverd. Na nog eeni-
ge verliezen en na lang aanhouden stak eindelijk
in Aug. 1781 eene vloot van 14 schepen en fre-
gatten in zee, onder bevel van Zoutman en van
Kinsbergen, welke reeds 5 dagen daarna, op
Doggersbank, eene Britsche vloot onder Parker
ontmoette; en hier begon een hevige en hardnek-
kige zeeslag van vier uren, die met den bloedigsten
der 17de eeuw werd gelijk gesteld. Onze vloot
handhaafde daar de eer der Hollandsche vlag en
deed de Britten afdeinzen; maar kon de zege niet
vervolgen, uit hoofde zij belemmerd was door
7a koopvaardijschepen, en, daarbij zeer reddeloos
geschoten zijnde, was zij genoodzaakt, om de
reis te staken en onze havens weder op te zoeken.
De Engelschen verwonderden zich over de held-
haftigheid onzer Landgenooten, en eqnigen kon.
den zelfs zich niet weerhouden van uit te roepen.
„ De Trompen en de de Ruiten leven nog." In
dezen slag sneuvelde, benevens zoo vele dappere
mannen, de brave kapitein Baron Bentinck. Na
onderscheidene krijgsbedrijven, die ons doorgaans
schadelijk waren, sloot men eindelijk, op den szo
Mei 1784, eenen voor ons zeer nadeeligcn vrede.
Door dezen oorlog, als ook door eenen gedreig-
den inval van den Opperheer over België, Keizer