Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— io6 —
kwam. Zijne zinspreuk m^is : „ het eenvoudige
„ is het zegel van het vare/' Zijn leerling Gau-
blus handhaafde zijnen roem in de geneeskunde •
Mbinus en Camper beoefenden met vrucht de ont-
leedkunde: de drie Schultens ^ Hc?nstcrhuis en an-
deren, bragten, door hunne diepe kennis der Oos-
tersche talen, der geschiedenis de grootste voor-
deelen toe. Veel over de Godgeleerdheid uit te
weiden, duldt ons bestek niet: welk eene me-
nigte groote geleerden er ook in dit vak be-
stonden , getuigt de nieuwe berijming der Psal-
men en zoovele schriften, thans nog in veler han-
den. De oprigting van maatschappijen en letter-
kundige genootschappen bragt veel toe tot de ver-
spreiding van algemeene kundigheden. Mussehen-
broek en V Gravezande waren groote natuurkun-
digen: Luzac ^ Kluit ^ Pestel m anderen, munt-
ten in de Regtsgeleerdheid uit: de Aardrijkskun-
de werd met vlijt door Lulofs en Eaehiene beoe^
fend: Roggeveen deed nianve ontdekkingen in den
stillen Oceaan, en Falentijn vermeerderde, door
het beschrijven der door hem bezochte landen ,
onze volkenkennis.
In Zuid- Nederland, tot in '1780, onder de ge-
lukkige regering van Maria Therezia^ waren wel-
vaart en voorspoed aan de orde van den dag en
die landen, tot 1748, de pchouwplaats van gedu-
rige oorlogen, stegen nu, in vredestijd, door den
landbouw tot eenen hoogen graad var. inwendigen
welvaart. De wijze landvoogd Karei van Lotha^
rin*