Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— J05 —
veepest, de brand van den Amsterdamschen scliomv.
burg enz. teisterden wel ons land; maar de al-
gemeene weldadigheid der Natie, lenigde zoo veel
doenlijk en ten allerspoedigste, deze rampen.
XLVI. Toestand der 'wetenschappen, letteren
en kunsten in de twee groote deelen des
Rijks. Vermaarde mannen en vroH-
wen. Gestetdheid des lands,
Beschouwen wij nog, voor dat wij tot een tijd-
vak van nieuwe oorlogen en rampzalige burger-
twisten overgaan, kortelijk den toestand der we-
tenschappen , kunsten en letteren, in de beide
deelen des Rijks. De dichtkunde was, in de Noor-
delijke gewesten, grootendeels tot rijmelarij ver-
laagd: men dient echter de van Harens en de
natuurdichters Poot en Smits daarvan uit te zon-
deren. Terwijl zich Lucretia JVilhelmina van
Merken en de Barones de Lanmy, boven zoo velen
van haren tijd verhieven. De taalkunde, zoo lang
verwaarloosd, vond in ten Cate, Huidekooper en
van Lelijveld, vlijtige onderzoekers, en, over de
geschied- en penningkunde des vaderlands, ver-
spreidden Jan JVagenaar, Simon Stijl, Te IVa-
ter, van Loon en anderen, een nieuw licht. Boer-
have lokte, door zijne overgroote kennis der ge-
neeskunde , honderden van vreemdelingen naar Lei-
den ; ja, zijn naam was zoo beroemd, dat een
brief, met het opschrift aan Boerhave in Europa,
uit een ander werelddeel afgezonden, hem ter hand
G 5 kwam.